ته چین مرغ و اسفناج
Upside down rice cake with chicken and spinach

Ingredients: 2 cups of Basmati rice ,1 lb spinach, half lb mushroom, 1 tbs ground and brewed saffron, 2 cups of yogurt, 2 egg yolks ,2 onions
a cup is 250 ml.
This is one of the most favorite and traditional Persian dishes usually served in events.

Preparing the stuffing:
1.Chop onions and caramelize with turmeric or any spice that you like.
2. Saute spinach and mushroom with half cup of lemon juice and 1 tbs of butter till almost dry. Add salt and pepper at the end.
2. In a bowl, add yogurt, brewed saffron, 1 whisked egg yolk and salt. Mix well.

Preparing the rice:
1. Bring water to boil in a large pot and add Basmati rice to the water. Add 2 tbs of salt and canola oil and let it cook until rice flakes get a little bit soft.
2. Remove water.
3. Add the rice to the yogurt mixture and mix slowly.
4. In another large cooking pan, pour 4 tbs of canola oil . When heated, add the batter and let it fry.
4. As the first layer is getting fried, add half of the stuffing as the 2nd layer.
5. Add the second layer of rice.
6. Add half of caramelized onion.
7. Repeat it till material is finished.
8. Cover the top and let it cook on low heat for 1 hour.
9. Check on it to make sure rice is cooked well and then your beauty is ready for you to enjoy!Ingredients:1.5 cups flour, 3/4cup sugar, 2.5tbs baking  powder, 1 egg, 1/3 canola oil, 2 tbs vanilla extract , half cup milk , Hals pound blueberry
Mix flour , baking powder and sugar
Pour oil in a cup and add egg, vanilla and milk 
Mix the powder and liquid mixture and pour into the baking pan as shown in the pics.
Add blueberries at the end and whisk .
Preheat oven on 400 F  
Put the baking pan in the oven for 15-20 minutes
Your beauties are ready to eat ! Enjoy with a cup of herbal tea or coffe!
Blueberry Muffins


Napoleanناپلئونی
Ingredients for 2 pieces: 2 sheets ready-to-bake puff pastry - half cup powdered sugar  - 1 small package whipping cream - berries for topping 
آسون ترین شیرینی که می شه در عرض نیم ساعت درست کرد و ازش لذت برد به نظرم شیری ناپلئونیه!

من خمیر هزار لا رو آماده می خرم چون تهیه خمیر هزارلا در خونه بسی سخت است. برای خامه هم خامه 8% چربی می گیرم  ایران که  خامه صبحانه پاک خیلی عالی می شه . خوب شروع می کنیم:

 1.فر رو برای 10 دقیقه روی 175 سانتیگراد یا 350 فارنهایت داغ می کنیم.
.2 هر ورقه خمیر رو با قیچی به 3 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. و روی سینی فرکه با کاعذ شیرینی پزی پوشوندیم، قرارمی دیم.
 3. 10 دقیقه خمیرها باید پخته بشه. می تویند چراغ فر روروشن کنید و بدون بازکردن فر مطمئن بشید که خمیرها برشته شده و پف کرده
4. خمیرهای برشته رو بیرون میاریم و 5 دقیقه رها می کنیم تا خنک شه.
5.. بعد با یک چنگال روی خمیر را که خشک و برشته هست خرد می کنیم تا خرد بشه و خرده ها رو گوشه سینی می ریزیم.
6.حالا نوبت خامه هست! خامه روبا نیم پیمانه پودرشکر  با همزن روی دور تند حدود 15 دقیقه می زنیم. اینجا از کسی کمک بگیرید که گردنتون خشک نشه مثل من!
7. این قسمت کل نکته شیرینی خامه ای  هستش که باید حواستون باشه
8. خامه رو باید انقدر بزنیم که وقتی ظرف رو کمی کج می کنیم به هیچ وجه نریزه. اگر خامه درست خودش نگیره شیرینی خراب می شه. می تونید شکر رو کم کم اضافه کنید تا جاییکه به حد دلخواه شیرین بشه.
9.با لیسک یا قاشق خامه روی ورقه های خمیر می کشیم و 3 لایه روی هم می چینیم. لایه آخر هم خامه می کشیم 
10. خرده های خمیر روکه کنارگذاشته بودیم روی شیرینی می پاشیم و با پودر قند تزئین می کنیم.
11. هرمیوه ترشی که دوست دارید روش یا کنارش می گذارید و سرومی کنید.
 الآن شما یه شیرینی خوشمزه دارید که فقط باید یه چای دم کنید و ازش لذت ببرید.

This is the easiest pastry I have ever made! Go get a package of puff pastry from any grocery store around and get started!
1. Preheat oven on 350 F for 10 minutes.
2. Cut 2 sheets of pastry each in 3 pieces.
3. Put them on a baking pan covered with parchment paper and bake the dough for 10 minutes.
4. Let it cool for 5 minutes.
mash the fluffy top with a fork. leave the crumbs aside.
5. Mix a package of whipping cream with 1 cup powdered sugar and whip until it sets.
6. Make a 3 layered  pastry with creme in between and also on top.
7. Top it with crumbs that yo already left aside plus some powdered sugar if you like.
7. serve with any kind of berry that you like!

You can have this beauty with a cup of coffee or tea on a beautiful Sunday morning!Veggie Pizza
Ingredients: Portabella mushroom, onion, bell pepper, asparagus, tomato, mozzarella topped with live oil and oregano.
You can get ready to bake pizza dough for a quick dinner on a work day!